четвъртък, 4 октомври 2012 г.

Статистика за ВЕИ централите към 2 октомври

Разпределение на централите по видове енергияВид енергия Брой обекти Инсталирана мощност Произведена ел енергия (MWh)
Биомаса 3 15.29 5 064.60
Вода 182 428.72 60 827.71
Вятър 169 589.15 76 789.34
Отпадъци 2 4.02 217.23
Слънце 768 731.64 136 402.06
Общо 1 124 1 768.82 279 300.94
Източник: Регистър на АУЕР към 2.10.2012

 

Както се вижда на графиките най-голям брой са фотоволтаичните централи - около 2/3 от всичките, но инсталираната им мощност е около 40% от общите ВЕИ мощности, а произведената енергия е около половината от произведената от ВЕИ източници. Тъй като това реално са данни към август е логично фотоволтаичните централи да имат голям дял в общия ВЕИ микс. За разлика от лятото, през останалите сезони този дял ще пада.

Водно електрическите централи запазват относително постоянен дял в броя, инсталираните мощности и произведената енергия. Те са и най-постоянния от трите най-използвани възобновяеми източници.

При вятърните централи имаме малко на брой и сравнително големи (за България) централи, които произвеждат около 25% от енергията от ВЕИ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар