четвъртък, 4 октомври 2012 г.

Разпределение на инсталираните мощности

Централи по вид енергия и инсталирана мощност


  Брой обекти Инсталирана мощност % от вида % от общото
Биомаса 3 15.29   1%
0.1 - 0.5 1 0.29 2% 0%
1 - 5 1 5.00 33% 0%
5 - 10 1 10.00 65% 1%
Вода 182 428.72   24%
0 - 0.1 3 0.27 0% 0%
0.1 - 0.5 68 21.26 5% 1%
0.5 - 1 46 32.66 8% 2%
1 - 5 50 111.93 26% 6%
5 - 10 4 26.27 6% 1%
10 - 50 11 236.33 55% 13%
Вятър 169 589.15   33%
0.1 - 0.5 44 16.23 3% 1%
0.5 - 1 20 16.63 3% 1%
1 - 5 99 260.80 44% 15%
10 - 50 5 139.50 24% 8%
50 -  1 156.00 26% 9%
Отпадъци 2 4.02   0%
0.5 - 1 1 0.83 21% 0%
1 - 5 1 3.19 79% 0%
Слънце 766 729.61   41%
0 - 0.1 349 20.55 3% 1%
0.1 - 0.5 194 41.28 6% 2%
0.5 - 1 42 37.05 5% 2%
1 - 5 175 510.51 70% 29%
5 - 10 1 5.08 1% 0%
10 - 50 5 115.15 16% 7%
Общо 1122 1 766.79


Източник: Регистър на АУЕР към 2.10.2012
*Разпределението по групи е на база тяхната инсталирана мощност. Трябва да се отбележи, че за различните видове централи една и съща инсталирава мощност води до твърде различно количество произведена енергия. Това е обусловено от различните технологии, които използват те. В този смисъл групирането би трябвало да се гледа вътре във вида енергия. Останалите сравнения са малко или много условни.

От данните по-горе прави впечатление, че най-многобройната група - под 0,1MWp, която обхваща 349 централи представлява 3% от инсталираните мощности във фотоволтаици и 1% от общите ВЕИ мощности.Подобна е ситуацията и при малко по-големите фотоволтаици - до 500 KWp - те са 6% от мощностите на фотоволтаицитя и 2% от всички ВЕИ. За разлика от малките, големите - над 1 MWp фотоволтаични централи представляват 87% от инсталираните соларни мощности, въпреки, че са само 24% от общия им брой. Иначе казано: концентрацията е доста силно изразена в тези 181 централи.

При вятърните централи тази концентрация е още по-силна - в най-големите 6 парка (3,5% от вятърните централи) са съсредоточени 50% от инсталираните вятърни мощности. И тук малките централи са относително голям брой - 26% от този вид, но осигуряват едва 3% от вятърните мощности.

По-интересната статистика е какво е разпределението на произведената енергия и кое как натежава във високата цена на зелената енергия. Това разпределение можете да видите тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар