сряда, 26 септември 2012 г.

Разпределение на броя централи и инсталираната мощност по видове и купувачи на енергията


Разпределение на броя централи и инсталираната мощност по видове и купувачи на енергията

Вид Енергия
Купувач на енергията
Брой централи
Обща инсталирана мощност
% от съответния вид енергия
Биомаса
ЧЕЗ Електро България АД
1
5
100%
Общо Биомаса

1
5

Вода
Е. ОН  България Продажби АД
18
13
3%
ЕВН България Електроснабдяване АД
37
74
17%
Национална електрическа компания ЕАД
10
175
40%
ЧЕЗ Електро България АД
117
170
39%
Общо Вода

182
432

Вятър
Е. ОН  България Продажби АД
103
250
43%
ЕВН България Електроснабдяване АД
51
37
6%
Национална електрическа компания ЕАД
5
280
48%
ЧЕЗ Електро България АД
10
18
3%
Общо Вятър

169
585

Когенерация
Национална електрическа компания ЕАД
1
10
100%
Общо Когенерация
1
10

Отпадъци
ЧЕЗ Електро България АД
1
1
100%
Общо Отпадъци

1
1

Слънце
Е. ОН  България Продажби АД
48
60
9%
ЕВН България Електроснабдяване АД
461
370
56%
Национална електрическа компания ЕАД
6
116
18%
ЧЕЗ Електро България АД
179
112
17%
Общо Слънце

694
658

Общо
1048
1690

Източник: Агенция за устойчиво енергийно развитие (към 25.09.2012)

Няма коментари:

Публикуване на коментар