сряда, 26 септември 2012 г.

Данни за ВЕИ централите в България


Данни за ВЕИ централите в България

(по данни от АУЕР към 25.09.2012)


Общ брой централи: 1048

Собственост на 881 фирми

Разпределение на централите по вид енергия

Вид енергия
Брой
Инсталирана мощност
Дял в инсталираната мощност от ВЕИ
Биомаса
1
5
0.3%
Вода
182
432
25.5%
Вятър
169
585
34.6%
Когенерация
1
10
0.6%
Отпадъци
1
1
0.1%
Слънце
694
658
38.9%
Общо
1048
1691
100.0%


Източник: Агенция за устойчиво енергийно развитие (към 25.09.2012)


Няма коментари:

Публикуване на коментар