сряда, 26 септември 2012 г.

Кога колко централи от ВЕИ са въведени


Брой въведени в експлоатация централи по видове и години

Вид Енергия
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Общо
Биомаса
1
1
Вода
4
5
5
5
10
8
10
13
6
15
13
20
11
125
Вятър
4
3
16
10
42
36
33
11
13
168
Когенерация
1
1
Отпадъци
1
1
Слънце
1
7
24
43
164
455
694
Общо
4
5
5
5
14
11
27
23
55
75
89
196
481
990

Обща мощност на въведените в експлоатация централи по видове и години

Вид Енергия
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Общо
Биомаса
5
5
Вода
1
1
9
3
12
11
8
23
6
13
15
25
15
142
Вятър
2
1
17
7
90
84
298
23
63
585
Когенерация
10
10
Отпадъци1

1
Слънце


0

0
9
23
163
463
658
Общо
1
1
9
3
13
12
24
30
97
106
336
211
556
1400

Обща мощност на въведените в експлоатация централи по видове през последните 12 месеца

Вид Енергия
2011 07
2011 08
2011 09
2011 10
2011 11
2011 12
2012 01
2012 02
2012 03
2012 04
2012 05
2012 06
2012 07
Общо
Биомаса5

5
Вода
1
1
1
3

5
1
1
2
3
2
6

25
Вятър
103
4
23
9

4

28

80
Когенерация

1010
Слънце
4
11
11
21
7
42
8
29
73
49
82
221
0
559
Общо
14
12
12
24
10
51
31
40
76
66
84
259
0
679

Източник: Агенция за устойчиво енергийно развитие (към 25.09.2012)

Няма коментари:

Публикуване на коментар